Flere end ventet mister retten til dagpenge

Skrevet af John Meyer

13/12/2012

Mest læste i dag

Allerede før dagpengereformen træder i kraft, mister dobbelt så mange danskere nu retten til dagpenge sammenlignet med de foregående år. I løbet af fire uger, fra midten af oktober til midten af november, opbrugte 371 danskere deres ret til dagpenge. Det viser en ny opgørelse fra A-kassernes Samvirke. På månedsbasis er der tale om en fordobling sammenlignet med tidligere år.

Krisen har nu varet i fire år

Fordoblingen af folk, der mister dagpengene, skyldes ifølge A-kassernes Samvirke og 3F's A-kasse en kombination af, at det nu er fire år siden, at krisen satte ind, og at stramningen af genoptjeningsreglerne allerede trådte i kraft i 1. juli 2012.

- Det er overraskende mange, der ryger ud nu allerede efter de gamle regler. Men det er kun et mildt forvarsel om, hvad vi kommer til at se, når de nye dagpengeregler slår igennem for fuld kraft til januar, siger Verner Sand Kirk, direktør i A-Kassernes Samvirke.

- Det er krisen kombineret med, at genoptjeningskravet blev fordoblet i sommer. Det er ikke overraskende, for krisen satte ind i efteråret 2008 og nu fire år senere betyder det, at flere mister dagpengene, siger Otto Nielsen, viceforretningsfører i 3F's A-kasse.

Flere end 30.000 er i knibe

Over 30.000 ledige risikerer at miste dagpengene i løbet af 2013, hvis de ikke finder et job inden da.  Beskæftigelsesministeriet vurderer, at et sted mellem 9.000 og 16.000 ledige ender med at miste dagpengene.

Både i 2011 og i 2010, da dagpengereformen blev vedtaget, opbrugte kun et sted mellem 130 og 190 personer hver måned deres ret til dagpenge, viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet. Det tal er altså fordoblet allerede inden, reformen træder i kraft.

EL: Regeringen bør genoverveje reformen

Hos Enhedslisten mener man, at tallene bør få regeringen og de øvrige partier til at genoverveje dagpengereformen.

- Det er et blandt mange signaler, som bør få regeringen til at genoverveje reformen af dagpengene. Vi har sagt til Mette Frederiksen, at vi skal have et beredskab klart i løbet af foråret, hvis det her går galt. Det, håber jeg, vil give mulighed for en reel løsning på problemet i stedet for alle de lappeløsninger, vi hidtil har lavet, siger arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl (EL).

En reel løsning betyder ifølge Enhedslisten, at man enten forlænger dagpengeperioden eller halverer genoptjeningskravet, kombineret med at man lader løntilskudsjob tælle med som genoptjening på lige fod med ordinært arbejde.