Fødevareministeren efterlyser løsning på stigende smågriseeksport

Skrevet af Redaktionen

17/01/2013

Mest læste i dag

Produktionen af slagtesvin er udfordret af, at tyske landmænd også har indtægter fra biogas, samt den generelle kreditklemme.

Det er nogle af hovedkonklusionerne, i den analyse, af den massive eksport af smågrise til Tyskland, fødevareminister Mette Gjerskov har taget initiativ til.

Rapporten peger på en vifte af forhold, som gør det mere attraktivt for landmændene at producere smågrise i stedet for slagtesvin.

- Jeg hæfter mig særligt ved to forhold. For det første at smågriseproduktionen i Danmark er særdeles konkurrencedygtig sammenlignet med udlandet. Vi er simpelthen rigtig gode til at producere smågrise i Danmark. For det andet pointeres det, at kreditklemmen rammer slagtesvineproducenter meget hårdt, siger Mette Gjerskov.

Der sker for øjeblikket en kraftig udjævning i vilkårene for biogas. Dels har Fødevareministeriet udmøntet cirka 250 millioner kroner i anlægsstøtte, til biogasanlæg. Dels har regeringen hævet afregningsprisen, med næsten 50 procent til 1,15 kroner pr. kWh.

- Regeringens satsning på biogas er alt andet lige noget, der batter, men jeg er opmærksom på, at der er særlige udfordringer for slagtesvineproducenterne. Derfor vil jeg invitere repræsentanter fra erhvervet til at komme med løsninger på udfordringerne. Og i forhold til de generelle rammevilkår, har regeringen jo netop fokus på at forbedre konkurrenceevnen og sikre private arbejdspladser, siger Mette Gjerskov.

På længere sigt peger rapporten på, at ny teknologi er afgørende for, om slagtesvineproducenter, kan løse de miljøudfordringer erhvervet har.

- Det er netop en af de ting, vi er meget opmærksomme på. Og derfor lancerede jeg før jul partnerskabet Månegrisen, som en del af Regeringens Innovationsstrategi. Månegrisen handler kort sagt om at skabe en hypermoderne stald, der ikke belaster miljøet. Det, tror jeg på, vil blive et kæmpe skridt i den rigtige retning på den lidt længere bane, slutter Mette Gjerskov.