Forbrugerombudsmand påtaler tv-reklame fra Viasat

Forbrugerne skal kunne danne sig et klart indtryk af, hvad de løbende udgifter er i hele den periode, de er bundet af en aftale. Det er budskabet fra Forbrugerombudsmanden, efter at Viasat i en tv-reklame, der blev vist i efteråret 2010, havde markedsført tv-abonnementet ”Danmarkspakken”.

I reklamens speak blev det oplyst, at prisen i de første seks måneder var 99 kroner. I en stor orange cirkel blev der samtidig oplyst følgende: ”Abo./md. første 6 mdr. 99,-”. Lidt længere nede på siden var den samlede mindstepris i bindingsperioden anført med fed skrift. Abonnementet havde en bindingsperiode på et år, og i de sidste seks måneder af bindingsperioden steg den månedlige pris til 369 kroner.

Denne oplysning, om den månedlige pris i de sidste seks måneder, fremgik med mindre skrifttype i bunden af skærmen.

Overtrædelse af loven
Forbrugerombudsmanden fandt, at den manglende fremhævelse af abonnementsprisen i de sidste seks måneder var en overtrædelse af markedsføringslovens § 3 om vildledning, da oplysningen om den månedlige pris i de sidste seks måneder af bindingsperioden ikke fremgik lige så tydeligt som reklamens hovedbudskab om abonnementsprisen for de første seks måneder.

- Den månedlige pris for et abonnement har stor betydning for forbrugernes vurdering af et tilbud. Hvis den månedlige pris stiger i løbet af en abonnementsperiode, skal der derfor oplyses klart og tydeligt herom i reklamen for abonnementet, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Viasat retter ind
Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse til Viasat oplyste selskabet, at visningen af den pågældende reklamefilm allerede var afsluttet. Viasat oplyste samtidig, at de efter modtagelsen af Forbrugerombudsmandens henvendelse havde valgt at tilrette efterfølgende tv-reklamer, således at det fremhæves tydeligere i reklamen, hvis prisen varierer i abonnementsperioden. Hertil kommer, at reglerne om maksimal bindingsperiode efterfølgende er ændret til seks måneder, jf. forbrugeraftalelovens § 25, således at prisstigningen efter de nye regler ville falde uden for bindingsperioden.

Forbrugerombudsmanden besluttede bl.a. på denne baggrund at afslutte sagen med en indskærpelse over for Viasat.