Forening dybt bekymret over forurenet landbrugsjord

Ministeren må gribe ind overfor forureningen af dansk landbrugsjord.

Sådan lyder opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening, efter det i en ny rapport skønnes, at der er problematiske mængder af zink i over 200.000 hektar landbrugsjord.

- Denne rapport er et vink med en vognstang til Christiansborg om, at der er store problemer med en forurening, som kan få store konsekvenser for både mennesker og dyr, hvis ikke der bliver fundet en løsning.

Sådan siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, efter at have set rapporten, der er udarbejdet af Danish Centre for Environment and Energy ved Aarhus Universitet på bestilling af Miljøstyrelsen.

Forskerne har undersøgt niveauet af tungmetaller i jord, hvor der køres gylle ud fra husdyrproduktion. Resultatet viser, at niveauet af zink mange steder overstiger den kritiske grænse for, hvornår tungmetallet begynder at virke skadeligt på omgivelserne.

På arealer hvor der køres gylle ud fra smågrise er den kritiske værdi for zink overskredet på 25 procent af arealerne. For arealer hvor der køres gylle ud fra slagtesvin er tallet 11 procent.

Danmarks Naturfredningsforening skønner på baggrund af rapporten, at der er tale om et område på over 200.000 hektar, hvor den kritiske værdi for zinkforurening er oversteget. Det svarer til totredjedele af Fyn.

Og der er grund til at frygte, at forbruget af zink og kobber vil stige, i takt med at brugen af antibiotika blive begrænset, mener foreningen.

- Anvendelsen af kobber og zink i svineindustrien stiller landbruget over for alvorlige problemer med resistente bakterier og jord, der er forurenet med tungmetaller.

- Det er alvorlige problemer, som ingen ansvarlig politiker kan sidde overhørig, siger Ella Maria Bischop-Larsen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip