Godser protesterer mod ny motorvej ved Næstved

Det vil være en miljømæssig katastrofe og en økonomisk lussing, hvis linjeføringen af den nye motorvej nord om Næstved gennemføres. Det mener de store sydsjællandske godser, Holmegaard og Gisselfeld.

P4 Sjælland skriver, at godserne protesterer mod motorvejen mellem Næstved og Rønnede og har gjort indsigelser til Folketingets transportudvalg. Man mener blandt andet, at motorvejen vil skade den genetablerede Gødstrup Sø.

En rapport fra Vejdirektoratet anbefalede for nylig en linjeføring nord om Næstved, som den samfundsmæssigt mest rentable løsning. Men også Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening og Bygnings Frednings Foreningen har protesteret mod den løsning.

 

Dagens Gossip