Grøn energi: Lemvig kommune er med i top

Lemvig Kommune indgår sammen med 12 andre kommuner, i Region Midtjyllands Energi- og Klimaregnskab, og kommunen får en flot andenplads.

I Region Midtjylland er andelen 29 procent, og i Danmark som helhed 23 procent.

For Lemvig Kommune er andelen af vedvarende energi i dag betydelig større end i 2011, blandt andet, fordi der i løbet af 2011 og 2012, er opsat yderligere 12 vindmøller.

Vurderingen er, at Lemvig Kommune i løbet af 2013, når den nuværende vindmølleplan er realiseret, kommer op på omkring 75 procent andel vedvarende energi.  

En del af forklaringen på, at Lemvig Kommune har det flotte energiregnskab er, at kommunen har været, og er, pionerer indenfor både vindenergi og biogas.

Kommunen har været med fra starten, og det er lykkedes at opnå borgernes accept omkring den massive udbygning.

Den vedvarende energi i Lemvig Kommune kommer primært fra vindenergi og biomasse/biogas.

 

Dagens Gossip