Højesteret: Ingen firma-advokater i samme sag

Det skal ikke være muligt for advokater fra samme advokatkontor at forsvare flere tiltalte i den samme straffesag, fordi kan det give et dårligere forsvar for den enkelte klient på grund af interessekonflikter.

Det slår Højesteret fast tirsdag i to kendelser, hvor forsvaret "kun kan varetages af advokater fra samme kontor, hvis der ikke er modstridende interesser mellem de sigtede eller er nærliggende risiko herfor".

I straffesagen om drab og flere drabsforsøg på Café Louise i København har rigsadvokaten protesteret imod, at to advokater fra samme kontor forsvarede to brødre, som var tiltalt i sagen.

Den ene bror blev forsvaret af Michael Juul Eriksen, der er partner i firmaet Tommy V. Christiansen. Den anden bror var repræsenteret af Andro Vrlic, der er ansat i firmaet.

Over for Højesteret har rigsadvokaten påstået, at der var risiko for en såkaldt interessekonflikt, og at Andro Vrlics klient ville få et ringere forsvar. Derfor skulle Andro Vrlic fjernes.

Både byretten og landsretten afviste at fjerne advokaten, men Højesteret nåede frem til det modsatte resultat, blandt andet fordi "de tiltalte kun i begrænset omfang havde afgivet forklaring", fastslår Højesteret.

Den anden kendelse drejer sig om en narkosag, hvor advokater fra firmaet Boelskifte Advokater forsvarede flere tiltalte. Her krævede anklageren advokat Kristian Mølgaard fjernet, hvilket byretten og landsretten afviste.

I Højesteret fandt man dog frem til det modsatte, "da de sigtede kun i begrænset omfang havde afgivet forklaring, og da der ikke i øvrigt forelå oplysninger, som understøttede, at de sigtede ikke havde modstridende interesser."

I de seneste måneder har anklagemyndigheden flere steder i landet grebet ind over for tilfælde, hvor forsvarere fra samme kontor har klienter i samme sag.

Hvis der er mistanke om, at tiltalte af den grund risikerer et ringere forsvar, vil anklagerne gå til dommerne for at få fjernet en eller flere advokater.

Højesteret behandler yderligere en sag, der drejer sig om, at fire forsvarere fra firmaet Tommy V. Christiansen er sat fra bestillingen i en sag, hvor 11 fra bandemiljøet er tiltalt for røveri og vold.

/ritzau/

 

Dagens Gossip