Højesteret: Retsassessorer var inhabile i konkurssag

24/06/2014 14:44

admin

Nyheder

Mest læste i dag

To retsassessorer ved Sø- og Handelsrettens skifteafdeling er inhabile i en sag om konkurs hos en andelsboligforening. Det fastslår Højesteret tirsdag.

Retsassessorer er tjenestemandsansatte jurister ved domstolene, der afgør sager, men som formelt ikke er udnævnt som dommere.

Grunden til, at de to assessorer af Højesteret er blevet fundet inhabile, er, at deres overordnede, dommer Torben Kuld Hansen, har udtalt sig i pressen på en måde, som ifølge Højesteret gør ham inhabil i sagen.

Kuld Hansen er den eneste dommer i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling, og det betyder ifølge Højesteret, at hans inhabilitet har afsmittende virkning på de assessorer, som arbejder under ham.

Dommerens udtalelser drejer sig om, hvorvidt andelsboligforeninger, der er kommet i klemme med uheldige lån, kan erklære sig selv konkurs.

Og det er netop i forbindelse med sådan en sag, at Højesteret vurderer, at Kuld Hansen og dermed også de to assessorer, som har behandlet de konkrete sager, er inhabile.

Højesteret understreger, at dommere har lov til at udtale sig i pressen, uden at de dermed bliver inhabile, så længe deres udtalelser ikke egner sig til at så tvivl om domstolenes upartiskhed.

Kuld Hansens udtalelser har ifølge Højesteret kunnet skade den tillid, som konkurssagens parter har til retssystemet, da udtalelserne kan give indtryk af, at sagen har været afgjort på forhånd.

Konsekvensen af Højesterets kendelser i sagen bliver, at de to retsassessorer skal vige deres sæde i sagerne, som det hedder i højesteretssprog.

Det betyder, at der skal findes andre dommere, som ikke har samme nære relation til Kuld Hansen, til at behandle sagerne.

/ritzau/