IEA: Den globale temperatur stiger 3,6 grader

Temperaturen i verden styrer mod en stigning på 3,6 grader og rammer langt over målet på to procent, som det internationale samfund tidligere er blevet enig om.

Det er en af konklusionerne fra Det Internationale Energiagentur (IEA), som er en organisation under OECD.

- Det globale energisystem er i fare for ikke at kunne leve op til de håb og forventninger, der stilles til det, hedder det.

IEA skriver i sin analyse World Energy Outlook 2014, at elektricitet er den hurtigst voksende energiform verden over. Og el er energibesparende. Således vurderes halvdelen af væksten i el-produktionen frem til 2040 at basere sig på sol, vind og biobrændsel.

- Men det er ikke nok til at stoppe stigningen i energirelateret CO2-udledninger, der vil stige med en femtedel (i samme periode), fastslår IEA.

Det globale energibehov ventes frem til 2040 at stige med 37 procent. Tilvæksten ventes primært i Kina, Indien og Latinamerika.

Samme år ventes energiforsyningerne at komme fra fire næsten lige store dele: Olie, gas, kul og vedvarende energi.

Energibesparelser vil være et vigtigt element for at holde CO2-stigningen i ave.

- Energieffektivitet er et kritisk værktøj for at lette presset på energiforsyningen, konstaterer IEA.

Offentlig støtte til energiformer er et andet vigtigt punkt, men reformer sættes kun langsomt i værk. De fossile energikilder modtog i 2013 550 milliarder dollar i subsidier, og det er mere end fire gange mere, end hvad der blev afsat til vedvarende energi.

- IEA’s rapport dokumenterer, at man verden over gør som Danmark: Fossile brændsler bliver mange steder smidt ud af kraftværker og erstattet med vindmøller, solceller og biobrændsler, siger vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi til IEA's rapport.

- Det viser også, at den hurtigst voksende energiform er el, og når den i stigende grad kommer fra grønne energikilder, så kan den også gøre en forskel for det globale klima, mener han.

/ritzau/

 

Dagens Gossip