Indsatte i fængsler afskæres fra at kunne klage

Som led i en omstrukturering af hele Kriminalforsorgen har indsatte fået indskrænket deres adgang til at klage over afgørelser truffet i et fængsel eller arresthus.

Det skriver Information.

Tidligere kunne indsatte klage over disciplinærstraffe såsom bøder og advarsler, i første instans til fængslet og i anden instans til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Men med indførslen af den nye struktur bliver klagerne nu behandlet hos fire områdekontorer i første instans, og deres afgørelser kan ikke ankes til en højere instans.

Forsvarsadvokat og formand for den retspolitiske forening Krim Claus Bonnez ser med stor alvor på den forringede klageadgang.

- Det er en helt tydelig svækkelse af de indsattes retssikkerhed, siger han til Information.

Antallet af disciplinærsager kan have betydning for, hvornår en indsat bliver prøveløsladt.

Derfor er det særligt kritisabelt, at de indsatte ikke længere kan få efterprøvet dem hos en højere instans, vurderer kriminolog og lektor ved Syddansk Universitet Linda Kjær Minke.

Hun forestiller sig et worst case scenario, hvor en ansat ser sig sur på en indsat og idømmer den indsatte en bøde eller advarsel for en mindre foreteelse såsom upassende sprogbrug.

- I sådanne tilfælde kan den indsatte ikke klage over sanktionen, men må uden videre acceptere denne, forklarer hun.

Ifølge Kriminalforsorgens egen statistik blev indsatte sidste år idømt 10.691 bøder, 2867 ubetingede strafcelleanbringelser og 2311 betingede strafcelleanbringelser.

Indsatte kan heller ikke længere klage til direktoratet over at blive nægtet prøveløsladelse, før to tredjedele af straffen er udstået.

Dermed bliver det ifølge Information sværere at opnå prøveløsladelse efter halv tid, hvilket kan gives for god opførsel.

De indsatte vil dog stadig have en udvidet adgang til at påklage "visse særligt indgribende afgørelser" til domstolene.

Ved andre typer af afgørelser må indsatte selv gribe til lommen, hvis de vil prøve en afgørelse ved domstolene. Udgifterne til en sag mod staten kan dog hurtigt løbe op i flere hundredetusinde kroner.

/ritzau/

 

Dagens Gossip