Ingen skoler bruger smuthul til kortere skoledag

14/08/2014 08:51

admin

Nyheder

Mest læste i dag

Folkeskoleloven åbner op for, at landets skoler og kommuner kan gøre skoledagen kortere for enkelte klasser og i stedet bruge de frigivne ressourcer på flere undervisningstimer med to voksne i klassen. Men det sker tilsyneladende ikke.

Hverken Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen eller Danmarks Lærerforening har kendskab til folkeskoler, som benytter sig af folkeskolelovens paragraf 16b.

En paragraf, som giver skoler lov til at skrue ned for den understøttende undervsning og i stedet indføre flere tolærertimer i fag som dansk og matematik. Hvis altså kommunalbestyrelsen giver grønt lys.

- Vi er helt klar over, at der kan være særlige pædagogiske tilfælde, hvor man har brug for flere voksne, og der håber jeg da, at man er opmærksomme på den her mulighed, siger Bjørn Hansen, formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg i Danmarks Lærerforening.

Han kalder det dog for "en nødløsning" at lade tolærertimer erstatte anden undervisning.

- Hvis en klasse har et behov for tolærerordning, så bør man afsætte ressourcerne til det uden at skære ned i antallet af timer, siger Bjørn Hansen.

Muligheden for at veksle den understøttende undervisning til flere timer med to voksne i klassen er især rettet mod klasser i indskolingen (0.-3. klasse), som har et behov for ekstra faglig støtte og undervisningsdifferentiering.

Det kan for eksempel være klasser med særlige trivselsproblemer i forbindelse med mobning, sammenbragte klasser, eller hvis én eller flere elever i klassen har nogle særlige behov, som skaber uro i hele klassen.

Også i de ældre klasser kan der gives dispensation, men kun i helt ekstraordinære tilfælde.

Professor Niels Egelund fra Aarhus Universitet er ikke overrasket over, at ingen skoler tilsyneladende har kastet sig over muligheden for at omlægge undervisningstid til tolærertimer.

- Skolerne er i gang med at finde ud af, hvad understøttende undervisning er, og det er egentlig meget godt i stedet for, at man forsøger at finde smuthuller og lave det om til tolærertimer, siger Egelund, som advarer mod at sætte for store forhåbninger til effekten af to voksne i klassen.

- Tolærer-systemet er elsket af lærerne, for det letter deres arbejdsvilkår. Men effekten af det er i mange tilfælde ganske beskeden i forhold til effekten af flere timer. Derfor skal man hellere give eleverne de timer, de skal have, med én lærer.

/ritzau/