Kommunen og Banedanmark samler op

I den sidste uge af februar tager Kolding Kommune et møde med Banedanmark for at  samle op på alle de bemærkninger og forslag, der kom på informationsmødet i Arena Syd.

- Der er ingen tvivl om at hovedtemaerne er gener, herunder støj,  i forbindelse med Banedanmarks store anlægsarbejde, siger det lokale byrådsmedlem Poul Erik Jensen (S) til Vamdrup Netavis.

Der er blandt andet kommet forslag fra flere borgere om at indføre en max hastighed på Søndergade på 40 kilometer i timen, så længe anlægsarbejdet står på. Tilsvarende forslag om max-grænser på 20 km på Ballegårdsvej og Soelsvej.

-  Uanset hvad, så skal eventuelle forslag til ændringer af hastighedsgrænser godkendes af politiet, siger Poul Erik Jensen. Ønsker om at udbygge støjafskærmningen langs jernbanen skal også drøftes. Blandt andet langs Jernbanegade og Søndergade/Tøndervej.

- Banedanmark er myndighed i forbindelse med anlægsprojektet, som er bestemt af Folketinget. Det er vigtigt at huske, at det er et statsprojekt. Men kommunen er med på side linjen hele tiden, blandt andet for at minimere generne så meget som muligt, tilføjer Poul Erik Jensen.

Banedanmark har tilbudt 26 ejendomme på i alt ca. 1100 meter af  banestrækningen  - uden støjafskærmning -  støjisolerende vinduer.

Ifølge Banedanmark ligger disse ejendomme på en strækning, hvor der ikke er planlagt støjskærm. Støjbelastningen er under max-grænsen ifølge Banedanmark.

22 af de 26 ejendomme ligger i Hestehaven, Søndergade og Dysse Ager. De sidste fire ejendomme har adresse på Soelsvej, Bastrup Skovvej og Kragredevej.

 

Dagens Gossip