Læserbrev: Hjælp til private fællesveje

Skrevet af Elo Christoffersen

18/10/2012

Mest læste i dag

 

Læserbrev af Kurt Andreassen, Venstre i Favrskov Kommune, Medlem af Teknik- & Miljøudvalget, Solskrænten 26, 8881 Thorsø.

Venstre ønsker at undersøge muligheden for, at Favrskov Kommune står for drift og vedligeholdelse af private fællesveje i de områder, hvor borgerne ønsker det.

Det gør vi med baggrund i, at der har været afholdt borgermøder i Thorsø og Bøstrup vedr. private fællesveje, som overdrages i perioden 2016-2018. De fleste har svært ved at se fornuften i, at flere hundrede vejlaug og grundejerforeninger i kommunen selv skal stå for drift og vedligeholdelse af kørebaner,fortove, snerydning, glatførebekæmpelse, vejafvanding med videre.

Mange har spurgt, hvorfor kommunen ikke kan stå for drift og vedligeholdelse, som den gør i dag og så opkræve et beløb hos borgerne via de samme vejlaug eller grundejerforeninger?

Det har den indlysende fordel, at man kan bibeholde de betydelige stordriftsfordele, som kommunen har, når den køber ind, hvilket alt andet lige betyder billigere og samtidig professionel drift og vedligeholdelse. Samtidig undgår man, at de samme flere hundrede vejlaug og grundejerforeninger skal bruge tid på at  forhandle aftaler med leverandører og entreprenører.

Det synes Venstre lyder som sund fornuft og vi vil bringe det ind i forhandlingerne, når Teknik- & Miljøudvalget drøfter tilbagemeldingerne fra borgerne på vores møde i november.

Vi modtager også gerne dit læserbrev. Skriv kort og præcist, og husk dit fulde navn og adresse. Vedhæft gerne et billede. Vi bringer alle de indlæg vi kan nå, men kan ikke garantere at alle bliver optaget på dagens.dk. Send dit læserbrev til redaktion@dagens.dk