Læserbrev: Ressourcestrategi - Et Danmark uden affald

Læserbrev af Hans Holmer, Byrådskandidat for SF Kolding, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

I Danmark brænder vi alt for meget værdifuldt affald af, som vi kunne få meget mere ud af på andre måder.

Vi brænder madrester af, som kunne være blevet til biogas. Vi brænder spildevandsslam af, som kunne bruges som gødning. Og vi brænder elektronik af, som indeholder ædle metaller.

Derfor har regeringen lanceret strategien ”Danmark Uden Affald”, som skal vende op og ned på vores tilgang til affald. Vi skal holde op med at betragte affald som noget, man smider væk og brænder af. I stedet skal vi lære at udvinde de værdier og ressourcer, som er i det.

Med strategien har vi givet os selv en vision om at skabe et Danmark uden affald. Et Danmark, hvor vi genanvender alle materialer. Hvor alle værdier og ressourcer bliver brugt igen og igen. Og hvor vores viden om at få meget mere ud af mindre skaber mere eksport, flere job og et bedre miljø.

Derfor skal vi alle sammen til at sortere vores affald, så vi bedre kan få værdierne ud af det. Det kommer til at betyde flere skraldespande og bøtter, hvor vi skal sortere madaffald, elektronik og andre ressourcer.

SF´s lokale initiativ som gør at vi alle kan aflevere til genbrug på Containerpladser har vist at Kolding kommunes borgere er parat. 

Vi gør rigtig meget i forvejen i Kolding Kommune men vi kan blive endnu bedre.

Derfor er det glædeligt, at regeringen nu støtter op om de lokale indsatser. Og det er bare om at komme i gang.

 

Dagens Gossip