Landsret frifinder major i dummebøde-sag

I den såkaldte dummebøde-sag er en major blevet frikendt i Østre Landsret for grov pligtforsømmelse i forbindelse med en bødekasse for fejl i Afghanistan, mens et kompagni var udsendt i 2010 og 2011.

Retten i Hillerød fandt ham skyldig i at have lagt op til, at soldaterne "i få tilfælde" betalte bod til kompagnikassen, hvis de havde begået en forseelse. Det kunne eksempelvis være et vådeskud, der udløste en betaling på 200 dollar.

I byretten blev majoren idømt en bøde på 8000 kroner fro grov pligtforsømmelse. Nu har landsretten frikendt ham på grund af vidnernes forklaringer.

- Det er på den baggrund ikke ved bevisførelsen godtgjort, at der har været fare for person­skade i no­gen af tilfældene, og hændelserne har således ikke været forbundet med indbe­retningspligt for tiltalte, skriver landsretten i en pressemeddelelse.

- Allerede af denne grund er det ikke bevist, at tiltalte har anvendt betaling til kompagnikas­sen i stedet for at ef­terleve reg­lerne om pligt til indberetning i det officielle system og dermed udvist grov pligtfor­sømmelse, hvorfor tiltalte frifindes, skriver landsretten.

Byretten mente, at der var en egentlig bødekasse i lejren, mens kompagniet var udsendt i 2010 og 2011.

Men det lykkedes ikke for forsvarets uafhængige anklagere, auditørerne, at få majoren dømt efter den skærpede paragraf om særlig grov pligtforsømmelse.

Dommeren i byretten ville da heller ikke gå med til at idømme majoren en fængselsstraf, som anklageren ellers lagde op til. Majoren ankede dommen i byretten.

Under efterforskningen blev der fundet 170.000 kroner i kontanter i teltet hos en af de andre soldater, som tidligere har været sigtet i sagen. Sigtelsen mod ham er dog senere blevet droppet.

Byretten lagde vægt på, at pengene i kompagnikassen ikke skulle gå til majoren selv. I stedet skulle de bruges til en fest efter hjemkomsten.

De få soldater, man har fundet frem til, som betalte en bod for at have kvajet sig, har desuden betalt frivilligt, fremhævede dommeren.

/ritzau/

 

Dagens Gossip