Lavt renteniveau barberer Nykredit-overskud ned

Nykredits årsresultat for 2014 før skat endte på skuffende 666 millioner kroner mod 1,9 milliarder året før.

Det skyldes hovedsageligt det historisk lave renteniveau, som har betydet en øget værdiregulering af renteswaps med næsten 800 millioner kroner, så de i 2014 udgjorde 3,4 milliarder kroner.

- Det påvirker bundlinjen negativt i år, hvorfor årets resultat falder. Det ændrer imidlertid ikke ved, at 2014 var et år, hvor vi har bevæget os i den rigtige retning, siger koncernchef Michael Rasmussen i en udtalelse.

Og han har da også ret i, at pilen på mange andre punkter peger opad for realkreditselskabet.

Basisindtjeningen på forretningsdriften er øget med knap en milliard kroner eller 10 procent, nedskrivninger på udlån er reduceret med 413 millioner kroner, ligesom omkostningerne er faldet med fem procent.

Forventningen til 2015 er en basisindtjening på mellem 3,8 og 4,3 milliarder kroner, men den er også behæftet med usikkerhed.

- Det skal bemærkes, at negative markedsrenter kan påvirke indtjeningen i 2015, såfremt markedsstandarder medfører ændrede indtjeningsmarginaler mv.

- Forretningsindtægterne forventes at stige som følge af en øget omlægningsaktivitet og en højere indtjeningsmarginal, tilføjer Nykredit.

Realkreditselskabet meddelte torsdag, at man har indgået forlig med Jyske Bank i voldgiftssagen omkring bankens køb af BRFkredit.

/ritzau/

 

Dagens Gossip