Lun eftersommer fik iltsvindet til at blomstre op

Det sommerlige septembervejr var skidt for iltsvindet i de danske farvande.

Det viser årets 2. iltsvindsrapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Rapporten omfatter perioden 21. august til 17. september.

Høje temperaturer og svag vind kombineret med øget iltforbrug til omsætning af en fornyet algeopblomstring betød, at der igen opstod et udbredt og intenst iltsvind i en del områder.

Iltsvindet startede meget tidligt og kraftigt i år og var for eksempel i Limfjorden det værste i 15 år. I løbet af august blev forholdene imidlertid markant bedre, da et vejrskifte gav køligere og mere blæsende vejr.

Men flere steder opstod der igen i september iltfrie forhold, og der blev frigivet svovlbrinte, som medførte døde fisk og bunddyr i nogle af de hårdest ramte områder.

Især det stille vejr uden meget vind var skidt for iltsvindet. Det blæsende vejr i august havde ellers rørt grundigt op i vandsøjlen og ført ilt ned til bundvandet. Det gav en markant forbedring af iltforholdene i de fleste områder i løbet af august.

Men samtidig betød oprøringen af farvandene, at der blev ført næringssalte fra bundvandet op til overfladen, hvor det sammen med det solrige septembervejr gav en ny opblomstring af alger.

De hårdest ramte områder i september var Limfjorden, Mariager Fjord, Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde.

For første gang i flere år opstod der også iltsvind i et udbredt område i Kattegat.

I enkelte fjorde såsom Aabenraa Fjord betød kraftig fralandsvind, at iltsvindet lokalt og ved kysterne blev forstærket på grund af indstrømmende iltfattigt vand.

Kommer der som normalt nu en mere blæsende periode, vil iltforholdene dog langsomt bedres. Kun de mest sårbare områder vil blive påvirket markant.

/ritzau/

 

Dagens Gossip