Mange ledige uden dagpenge kommer i job eller uddannelse

Fremtiden ser lidt lysere ud for de tusindvis af mennesker, der efter to års arbejdsløshed får sløjfet dagpengene.

Ifølge en ny analyse er andelen af ledige uden dagpenge, der kommer i job eller ordinær uddannelse, på et år steget fra 17 til 28 procent. Det skriver Ugebrevet A4.

Det er firmaet analyze, der har opgjort officielle tal for, hvordan det går de langtidsledige, to måneder efter de har mistet dagpengene. Her viser det sig i første kvartal af i år, at 17 procent har fundet sig et job, og 11 procent er begyndt på en ordinær uddannelse på SU.

Det giver tilsammen 28 procent, mens det tilsvarende tal for i fjor var 17 procent.

Tallene vækker umiddelbar glæde hos politikerne i Folketinget.

- Vi skal glæde os over den positive udvikling, som, jeg tror, hænger sammen med, at vi skaber job ved blandt andet at bruge mange penge på offentlige investeringer og på at gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige, siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen, til Ugebrevet A4.

Ifølge den nye analyse er andelen af ledige, der er i job to måneder efter at have mistet dagpengene, vokset fra 11 til 17 procent i løbet af blot et år.

Den positive udvikling får dog ikke Leif Lahn Jensen til at stille sig tilfreds med dagpengesystemet, som det er nu.

- Der er stadig i høj grad brug for at reformere dagpengesystemet, så det bliver mere moderne og fleksibelt. Hvordan det så skal gøres, kommer vi med bud på, når dagpengekommissionen er færdig med sit arbejde, siger Leif Lahn Jensen.

Venstres arbejdsmarkedsordfører, Hans Andersen, er også glad for de nye tal, men han tolker tallene anderledes end Leif Lahn Jensen.

- Det er positivt, at markant flere af de mennesker, der har gået ledige længe, faktisk kommer i job eller uddannelse, siger Hans Andersen til Ugebrevet A4.

Inden udgangen af 2015 kommer regeringens dagpengekommission med udspil til, hvordan dagpengesystemet kan skrues sammen.

/ritzau/