Medicingigant taber skattesag om 123 millioner

Medicinalselskabet Takeda A/S, hvis danske hovedsæde ligger i Taastrup, har tabt en retssag om et stort millionbeløb til Skatteministeriet.

Selskabet er af Østre Landsret dømt til at anerkende, at den skattepligtige indkomst forhøjes med i alt 123 millioner kroner for årene 2005, 2006 og 2007.

Striden drejer sig om de manøvrer, som fandt sted, da en gruppe kapitalfonde i 2005 ville købe en del af aktierne i den daværende Nycomed-koncern.

Senere - i 2011 - blev Nycomed overtaget af det japanske selskab Takeda.

Ifølge kursgevinstloven kan et selskab opnå fradrag for tab på lån.

I forbindelse med salget betalte Nycomed blandt andet bankerne Credit Suisse og Goldman Sachs for bistand, og også advokatfirmaet Plesner og revisionsselskabet Ernst & Young blev inddraget.

Spørgsmålet i landsretten har været, om omkostningerne havde direkte forbindelse med det lån, som blev optaget. I så fald kan udgifterne trækkes fra.

Men de tre dommere i landsretten fastslår, at betalingen til de to store banker også har drejet sig om ydelser i forbindelse med den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af lånefinansieringen.

Honorarerne til Credit Suisse og Goldman Sachs blev betegnet som en samlet "administrations-, garanti- og salgsprovision samt et incitamentsbeløb," noterer dommerne.

De to banker fik 13 millioner euro for indsatsen, men en del af betalingen kan ikke henføres til selve etableringen af gælden.

For landsretten har det været umuligt at skille tingene ad. Takeda har ikke godtgjort, hvilken del af omkostningerne der kan medregnes i forbindelse med opgørelse af gældens værdi efter kursgevinstloven, skriver dommerne.

På grund af denne mangel har Skatteministeriet fået medhold. Desuden har Takeda ikke bevist, at udgifter til Plesner, Ernst & Young samt til Merrill Corporation direkte angår lånet, fremgår det af afgørelsen.

Dommens konklusion er, at Takedas skattepligtige indkomst forhøjes med 10 millioner kroner for indkomståret 2005, med 112 millioner kroner for indkomståret 2006 og med en lille million kroner for 2007.

Sagen har været stor og vanskelig. Derfor skal Takeda også betale en million kroner i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip