Minister: Landsbyens forsamlingshus skal overleve

Det lokale forsamlingshus i de mindre byer skal fortsat være et af de steder, hvor man mødes. Men mange steder er de gamle forsamlingshuse nedslidte, fordi man ikke kan skaffe det, det koster at sætte huset i stand.

Derfor skal kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kunne yde støtte til samtlige støtteberettigede udgifter ved et forsamlingshus. Carsten Hansen (S), der er minister for by-, bolig- og landdistrikterne, vil fremsætte et lovforslag, der gør det muligt, oplyser han.

- Forsamlingshuse og andre fælleshuse spiller en stor rolle, og derfor lægger jeg op til, at der med den nye byfornyelseslov skal være endnu bedre mulighed for at støtte istandsættelsen, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Som det ser ud i dag, kan kommunerne støtte med op til en fjerdedel af udgifterne, når forsamlingshuset skal have en omgang. Samler de lokale selv ind til fornyelsen, bliver det trukket fra støtten.

Men nu skal kommunalbestyrelserne i særlige tilfælde have lov til at yde støtte til alle støtteberettigede udgifter, når forsamlingshus renoveres.

- Det er et gennemgående træk, at det er de stærke fællesskaber, der kendetegner det gode liv på landet. Det fællesskab skal vi gøre alt for at understøtte, og jeg er overbevist om, at de andre partier i Folketinget vil bakke op om den nye byfornyelseslov, siger Carsten Hansen.

Formanden for landsbyerne i Danmark, Carsten Abild, glæder sig over udspillet.

- Vi skal passe på vores fælles mødesteder i de små landsbyer, og det her er et skridt i den rigtige retning. Jeg vil opfordre kommunerne til at benytte de nye muligheder, som loven giver, siger han i pressemeddelelsen fra ministeriet.

Forsamlingshusenes historie i Danmark går helt tilbage til 1870'erne, men først omkring århundredskiftet tog byggeriet af forsamlingshuse fart. Der er omkring 1000 forsamlingshuse i Danmark i dag.

/ritzau/