Ministerium ændrer misvisende praktik-opgørelse

Søger du praktik med et afsluttet grundforløb i ryggen eller ej? Det vil fremover have betydning for, hvilken kasse du skal puttes i i Undervisningsministeriets opgørelse af praktiksøgende elever.

Der bliver nemlig ændret i måden at tælle eleverne på, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker som konsekvens af, at den hidtidige opgørelse har vist sig ikke at være retvisende. Undervisningsministeriet, DA, LO, KL og Danske Regioner er derfor enige om at ændre opgørelserne af de praktikpladssøgende elever.

Det betyder, at der i statistikken over antal aktive praktikpladssøgende fremover skelnes mellem, om eleverne har afsluttet deres grundforløb eller ej.

Ved en fejl har opgørelsen tidligere inkluderet elever, som er i gang med et grundforløb. Elever på den del af uddannelsen har nemlig fortsat mulighed for at finde en praktikplads, inden de afslutter grundforløbet eller for at sige ja til et tilbud om skolepraktik.

Der vil fortsat være en samlet opgørelse over elever, der aktivt søger en praktikplads, og som har ret til vejledning fra skolen i forbindelse med søgningen. Derudover vil der også være en oversigt over elever, der enten har fravalgt skolepraktik eller søger uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) glæder sig over den nye måde at tælle op på. Det samme gør administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen fra Dansk Arbejdsgiverforening.

- Vi er meget tilfredse med, at ministeriet har afdækket, at de hidtidige opgørelser ikke har været retvisende. De nye opgørelser er et væsentligt bidrag til at give et mere afbalanceret og troværdigt billede af praktikpladssituationen. Det er vigtigt, at vi ikke skræmmer eleverne fra at påbegynde en erhvervsuddannelse, siger han i en pressemeddelelse.

I praktikpladsstatistikken for januar 2015 fremgår det, at der i januar var knap 2800 elever, der har afsluttet deres grundforløb og er aktivt søgende. Herudover er der 3200 praktikpladssøgende elever, der samtidig er i gang med deres grundforløb.

/ritzau/

 

Dagens Gossip