Motivation giver grønnere bustrafik

Skrevet af John Meyer

05/12/2012

Mest læste i dag

Movias buschauffører har spillet hovedrollen i forsøgsprojektet, som afdækker, hvor meget brændstof og CO2 man kan spare ved at installere teknisk måleudstyr i busserne og indføre forskellige incitamentsordninger for at få chaufførerne til at køre miljøvenligt. Forsøget med miljøvenlig kørsel blev afsluttet efter 15 måneder med måleudstyr på 171 busser fordelt på både by- og landtrafik. Chaufførernes aktuelle brændstofforbrug og kørestil er blevet registreret, og chaufførerne har under kørslen kunnet følge deres kørestil. En vigtig del af forsøget har været løbende opfølgning på kørslen, for at se hvordan man opnår bedst effekt. De endelige resultater og konklusioner er netop offentliggjort i en rapport fra Movia. Forsøget er medfinansieret af Trafikstyrelsen med 2,7 millioner kroner.

Brugbare resultater

- Det er meget brugbare resultater, der er kommet ud af projektet. Først og fremmest er der potentiale for en stor CO2-besparelse, men en vigtig erfaring er, at der kræves en stor indsats fra hele organisationen for at skabe en varig adfærdsændring. Nu gælder det om at få bragt erfaringerne i spil hos så mange trafikselskaber som muligt og udvide konceptet til flere områder, siger Niels-Anders Nielsen, Centerleder for Trafikstyrelsens Center for grøn transport.

Blødere kørestil

Det er dog ikke kun brændstoføkonomien, der har fordel af den miljøvenlige kørsel. Den ændrede kørestil reducerer også antallet af hårde opbremsninger, skarpe sving osv., hvilket giver en bedre køreoplevelse for kunderne. Især busserne, som kører i tæt bytrafik har fordele af chaufførernes mere bløde kørestil, når det kommer til passagerernes oplevelse. Dermed kan miljøvenlig kørsel også være med til at gøre kollektiv trafik mere attraktiv.

Fakta

Movias busser bruger knap 50 millioner liter diesel om året.

Projektets resultater viser et besparelsespotentiale på 5%, dvs. 2,5 millioner liter diesel årligt.

5% besparelse i dieselforbruget vil mindske CO2-udledningen med godt 6.600 ton.