Naturfond skal redde truede arter

Det går meget langsomt med at standse tabet af arter i naturen og redde truede danske frøer, fugle og fisk fra at forsvinde.

Til dato har Danmark kun opfyldt to af 20 internationale mål for bedre biodiversitet, den daværende regering i 2010 skrev under på at gennemføre inden 2020. Ifølge en ny status fra WWF og Danmarks Naturfredningsforening.

Selv når det gælder fuglene, så blinker ornitologernes faresignaler nu. Ifølge en ny analyse fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er Danmark begyndt at miste ynglearter.

De seneste 200 år er antallet ellers vokset med 25 arter, hvilket gør fuglene til en af de faunagrupper, der har klaret sig bedst.

- Men de sidste 20 år er udviklingen vendt, så antallet af arter nu falder, som signal om, at biodiversiteten er truet, siger biolog Michael Borch Grell fra DOF.

De grønne organisationer håber, at den netop vedtagne nationale naturfond, som skal købe for eksempel landbrugsområder og omdanne dem til ny natur, kan gøre en forskel.

-Især de våde landbrugsjorde langs vandløb, og områder tæt på skove med særligt mange dyre- og plantearter, kan blive til fantastiske naturområder med levesteder til truede arter, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Miljøminister Ida Auken (SF) opfordrer til tålmodighed.

- Vi har altså syv år endnu til at nå 17 ud af 20 mål, så det er alt for tidligt at afgøre, om vi når det.

Miljøministeren peger også på, at regeringen har sat en række vigtige skibe i søen allerede.

- Ud over Naturfonden er der andre indsatser for biodiversitet i skovene.

- Vi kommer også i år med en Naturplan Danmark, som bliver kronen på værket som vores fælles vision for, hvordan vi får bedre og mere sammenhængende natur i Danmark, og hvordan de mange andre indsatser vi laver på klimatilpasning og for drikkevandsbeskyttelse og skovrejsning spiller bedst sammen, siger hun.

/ritzau/

 

Dagens Gossip