Nordjysk model for udvikling af hospitalsmåltider kan blive en eksportsucces

Elo Christoffersen

11 år siden

|

24/06/2013

Dagens topnyheder

Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og lokale fødevareproducenter samarbejder om udvikling af måltider på hospitaler. Resultater og udviklingsprojekter fra den nordjyske model fremlægges på stor konference i dag.

Undersøgelser i Danmark har vist, at omkring 40 procent af patienterne på tilfældigt udvalgte medicinske og kirurgiske afdelinger er underernærede, og at ernæringstilstanden bliver dårligere under indlæggelsen.

Ved at få patienterne til at spise den tilstrækkelige og rigtige kost, kan man reducere komplikationer og forkorte sygdomsforløbet samt give patienterne en bedre livskvalitet.

- Udvikling af intelligente systemer, der kan registrere patienters kostindtag og være med til at målrette måltiderne til den enkelte patient, er helt afgørende for at sikre patienterne en optimal ernæringstilstand. De nye sygehusbyggerier er derfor en oplagt mulighed for at gentænke køkkenet og måltidet og opnå mindre madspild og bedre ernæring til patienterne siger professor og overlæge Henrik Højgaard Rasmussen, som er leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme på Aalborg Universitetshospital.

På konferencen i dag vil der være lejlighed til at se nogle af de nyeste tiltag inden for ernæring og teknologi. En såkaldt intelligent madbuffet bliver vist frem, og der bliver også demonstreret en løsning til registrering af spild i form af et kamera, der affotograferer tallerknen inden og efter måltidet.

Begge projekter er under udvikling i samarbejde mellem Aalborg Universitet og Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET) på Aalborg Universitetshospital.

- Traditionelt har den offentlige mad jo været betragtet som en simpel driftsopgave, der blot skal løses billigst muligt, siger professor Bent Egberg Mikkelsen fra Forskningsgruppen Menu, som er projektleder på en række af de forsknings- og innovationsopgaver, der gennemføres i et tæt samarbejde med hospitalet.

- Men det er på vej til at ændre sig. Der er en stigende erkendelse af, at de mange milliarder, som det offentlige anvender på mad i velfærdssystemet, i langt højere grad skal basere sig på forskningsviden. Og gør man det, kan det faktisk være med til at styrke konkurrenceevnen, siger Bent Egberg Mikkelsen.