Nordvestjysk energiselskab taber vindmøllesag

Det nordvestjyske Energiforsyningsselskab, NOE, der har hjemsted i Lemvig, har endegyldigt tabt muligheden for at opstille vindmøller i Nissum Bredning syd for Rønland.

Det centrale spørgsmål i sagen, som Vestre Landsret netop har afgjort, var spørgsmålet om "enten-eller" kontra "både-og", nemlig om NOE havde søgt om tilladelse til at forundersøge mulighederne for en eller to vindmølleparker.

I 2009 fik NOE sammen med et lokalt vindmøllelaug forhåndsretten til området ved Fjordgrundene, men da Energistyrelsen i 2010 gav Rønland Vindmøllepark tilladelse til at undersøge området syd for Rønland, protesterede NOE.

NOE henviste til, at man allerede i 2007 havde vist interesse for at udvikle vedvarende energi tre steder omkring Harboøre Tange, og at man i 2008 rent faktisk havde ansøgt om tilladelse til en vindmøllepark syd for Rønland, samtidig med at man ansøgte om en park på Fjordgrundene.

Energistyrelsen afviste klagen og henviste til, at forsyningsselskabet jo havde søgt om en og kun en vindmøllepark, og at man i 2009 havde fået tilladelse til en vindmøllepark, hvorfor ansøgningen på området syd for Rønland var annulleret.

NOE gik videre til Energiklagenævnet, som stadfæstede Energistyrelsens afgørelse, hvorefter NOE anlagde sag ved domstolene med påstand om, at Energistyrelsen havde svigtet sin pligt til at vejlede ansøgerne.

Retten i Holstebro er enig med klagenævnet og siger, at NOE som en stor, professionelt drevet virksomhed burde være klar over reglerne, og at Energistyrelsen ikke havde pligt til at vejlede NOE om dem.

Vestre Landsret er helt enig og tilkender Energiklagenævnet 120.000 kr. i sagsomkostninger for begge retter.

/ritzau/

 

Dagens Gossip