Nu starter to dages kamp om næste års nytårstorsk

Der er lagt op til endnu en sejtrækker af et møde mellem EU-landenes ministre mandag og tirsdag, hvor dagsordenen domineres af forhandlinger om de europæiske fiskekvoter i 2014.

Forhandlingerne, der bliver den nye fødevareminister, Dan Jørgensens (S), debut i EU's ministerråd, skal i dansk regi først og fremmest tage stilling til kvoterne for torskefiskeri.

Og her er der ikke just enighed mellem EU-Kommissionen, medlemslandene og industrien.

Hvor EU-Kommissionen har lagt op til at reducere kvoterne for torskefiskeri med ni procent, har Danmark et ønske om at fastholde kvoterne på samme niveau som i 2013.

Det, mener Danmarks Fiskeriforening imidlertid ikke, er nok. Foreningen håber på at få øget kvoterne for torskefiskeri Nordsøen og Skagerrak med mellem 10 og 20 procent.

- De danske fiskere er presset af såvel lave priser på deres fangst som høje driftsudgifter.

- Derfor er det vigtigt, at såvel Dan Jørgensen som de øvrige ministre har øje for at give fiskerne et godt kvotegrundlag til det kommende år, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

I Kattegat ønsker regeringen at fastfryse torskekvoten fra 2013. Her foreslår Danmarks Fiskeriforening derimod næsten en fordobling af kvoten til 190 ton i 2014 mod 100 ton i 2013. EU-Kommissionen ønsker en reduktion på 15 procent.

Ud over de omdiskuterede torsk skal ministrene også forhandle om de såkaldte havdage, der i korte træk er det antal dage, fiskerne har til at fange deres kvoter.

Her er den danske regering og Danmarks Fiskeriforening enige om, at antallet bør ende på niveau med 2013, mens EU-Kommissionen ønsker en reduktion på op til 10 procent.

EU's fiskerikommissær, Maria Damanaki, har desuden tirsdag gjort status til EU's landbrug- og fiskeriministre over den seneste periodes diskussioner med Færøerne i den verserende makrelstrid.

Færøerne og Island har i årevis ignoreret en aftale med EU og Norge for i stedet at flerdoble egne kvoter på sild og makrel. Damanaki har i sidste uge afleveret et nyt kvote-tilbud til Færøerne.

/ritzau/

 

Dagens Gossip