Ny afgørelse: Rykkergebyr må ikke overstige 100 kroner

Skrevet af redaktion

28/09/2011

Mest læste i dag

Rykkergebyrer er træls nok i forvejen, men nu har Forbrugerombudsmanden fastslået, at gebyret på en rykker samlet ikke må overstige 100 kroner. Det var derfor  i strid med renteloven, da ejendomsadministrationsselskabet ATB ApS opkrævede en boligejer et rykkergebyr på 250 kroner ved en forsinket betaling. Rykkergebyret må nemlig højst udgøre 100 kroner for hver rykkerskrivelse, og gebyret dækker alle den erhvervsdrivendes udgifter i forbindelse med fremsendelsen af rykkerskrivelsen. Dette betyder samtidigt, at en erhvervsdrivende udover selve rykkergebyret ikke må opkræve andre gebyrer, herunder eksempelvis et fakturagebyr, hvis det samlede beløb, forbrugeren vil skulle betale i forbindelse med hver enkelt rykkerskrivelse, derved overstiger 100 kroner. En erhvervsdrivende, der opkræver et højere rykkergebyr end tilladt efter renteloven, handler desuden i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1. Ejendomsadministrationsselskabet ATB ApS har meddelt Forbrugerombudsmanden, at der var tale om en enkeltstående fejl i den pågældende sag, og at klager blev krediteret de 150 kroner, der var blevet opkrævet for meget. På den baggrund blev sagen blev afsluttet. Hvad siger loven? Rentelovens § 9b, stk. 2, fastsætter, at der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Der må højst fremsendes tre rykke-re med gebyr for det samme krav, og der skal være mindst 10 dage i mellem gebyrbelagte rykkerskrivelser. Hvis kravet bestrides, må den erhvervsdrivende ikke opkræve et rykkergebyr for 2. og 3. rykker.