Nye DNA-spor afslører ulve-angreb ved Skærbæk og Skjern

Helt nye DNA-undersøgelser af døde dyr i Jylland viser nu, at ulve har angrebet to steder i løbet af sommeren. Mens andre angreb var fra hunde.

Det er Naturstyrelsen der nu oplyser, at man har undersøgt DNA-spor fra fem døde dyr i Jylland.

Det drejer sig om spor fra to døde kalve, to døde får og ét lam, som blev fundet i perioden 29. juni til 12. august, og som nu er blevet undersøgt på DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Og nu afslører resultaterne, at en kalv, der blev fundet død ved Hemmet i nærheden af Skjern i Vestjylland, blev dræbt af en ulv.

SE VIDEO: Vredt får jager ulv på flugt

Desuden viser DNA-analyser, at to får, som blev fundet døde i Skærbæk i Sønderjylland, var blevet angrebet af en ulv.

Det vides endnu ikke, om der er tale om den samme ulv, eller om ulven er en af de tre han-ulve, der blev fundet DNA-spor fra i Midtjylland i februar og marts måned i år.

Dog viser analyserne, at det er han-ulve, der har været på rov.

-Det er endnu for tidligt at sige noget om, om der er tale om to nye ulve, eller om det er en af de tre han-ulve, som vi med sikkerhed ved opholdt sig i Midtjylland i foråret og forsommeren. Det er slet ikke usandsynligt, at det er de samme ulve, for ulve kan uden problemer tilbagelægge hundredvis af kilometer om dagen, så en ulv kan hurtigt komme fra Midtjylland til Vadehavet, hvor der er fundet to ulvedræbte får, siger biolog Hans Erik Svart fra Naturstyrelsen.

Der var ingen ulve-DNA-spor at finde i spyt indsamlet fra en kalv og et lam, der blev fundet døde i henholdsvis Gludsted og Hodde i Midt- og Vestjylland i juni måned.

Derimod kunne DCE med sikkerhed afgøre, at en hund havde været på spil de to steder.

LÆS OGSÅ: Hundelufter mødte mystisk dyr: Er ulven kommet til Odense?

Husdyrejere, der mister husdyr på grund af ulv, kan blive kompenseret for deres tab, fordi miljøminister Ida Auken (SF) vedtog en midlertidig kompensationsordning i begyndelsen af juni måned i år.

Ordningen gælder indtil en ny forvaltningsplan for ulv er udarbejdet. Det arbejde er netop nu i gang i en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, som skal komme med et udkast til en forvaltningsplan i december måned.

 

Dagens Gossip