Nye fyrværkeri-regler på vej

Skrevet af John Meyer

24/01/2013

Dagens topnyheder

Sikkerhedsstyrelsens undersøgelse vil fokusere på følgende:

Hvorvidt salgsperioden skal forkortes svarende til affyringsperioden med henblik på at undgå forvirring og problemer med at håndhæve loven.

Mulige sikkerhedsmæssige problemer forbundet med at forkorte salgs- og affyringsperioden, herunder udfordringer vedrørende sikker distribution af fyrværkeriet.

Mulige erhvervsmæssige konsekvenser forbundet med at afkorte salgs- og affyringsperioden, idet fyrværkeribranchens omsætning kan afhænge af salgsperioden.

Reglerne om, hvor meget fyrværkeri, der må være i detailleddets lagre.

 

Festligt og farligt

Fyrværkeri er festligt, men det kan også være farligt. Hvert år kommer mange mennesker til skade. Jeg ved, at mange borgere, miljø- og dyrevelfærdsorganisationer føler sig generet af fyrværkeri og ønsker affyringsperioden forkortet. Derfor er Sikkerhedsstyrelsen ved at undersøge mulighederne for at forkorte affyringsperioden med fokus på konsekvenserne for sikkerheden og erhvervet. Den rette lovgivning er vigtig, og det samme er forbrugernes adfærd, Derfor fortsætter vi indsatsen for at forebygge ulykker, siger Annette Vilhelmsen-

Sikkerhedsstyrelsens undersøgelse forventes afsluttet i foråret, og der vil i forlængelse heraf kunne fremsættes lovforslag i næste Folketingssamling.