Nye millioner skal beskytte unge på flugt fra forældre

Stadig flere unge med indvandrerbaggrund vil ikke indordne sig under forældrenes krav om, hvem de skal giftes med, hvordan de skal gå klædt, at de ikke må have en dansk kæreste, eller at det er umuligt at leve som homoseksuel.

Antallet af unge, der søger hjælp i æresrelaterede konflikter, har været stigende de seneste år.

Socialminister Manu Sareen (R) har derfor sammen med satspuljepartierne netop afsat 24 millioner kroner over tre år til en styrket indsat, der indebærer oprettelse af et nyt, sikkert botilbud i Jylland og en fortsættelse af det eksisterende botilbud Red-Safehouse.

Det betyder, at der bliver etableret flere nye sikre pladser til unge på flugt fra alvorlige æresrelaterede konflikter.

- Det er helt uacceptabelt, at unge, der vil bestemme over egen krop og eget liv, bliver udsat for pres, tvang og vold fra deres familie. Social kontrol er undertrykkelse af værste skuffe, og det hører ikke hjemme i det 21. århundrede, siger Manu Sareen.

- Det er altafgørende, at vi beskytter de unge, der har modet til at sige fra, og at vi får dem hjulpet godt videre i deres liv.

Antallet af unge, der får hjælp på Red-Safehouse, er på syv år steget fra 64 henvendelser i 2006 til 227 i 2013, og Red-Safehouse har i stigende omfang oplevet at måtte afvise unge på grund af pladsmangel.

Under et ophold på Red-Safehouse og botilbuddet i Jylland får de unge støtte og hjælp til at blive afklaret med deres situation, så de kan begynde et nyt kapitel i deres liv med selvbestemmelse, egen bolig og deltagelse i uddannelse, job, sociale netværk med videre.

Satspuljeaftalen betyder, at der kommer ni nye, sikre pladser samt cirka seks pladser i tilknyttede udslusningsboliger.

/ritzau/

 

Dagens Gossip