Nyt projekt udforsker ældre indvandreres syn på sundhed

Førstegenerationsindvandrere er en befolkningsgruppe, som er ved at blive ældre, og der er stigende problemer med at tackle og rumme dem i sundhedssektoren. Studier viser, at ældre indvandrere og flygtninge i Europa oplever øget isolation og ensomhed, men der mangler generelt klinisk information om ældre etniske minoritetspatienter og deres håndtering af sygdom og alderdom.
Det skal et nyt forskningsprojekt i Odense rette op på. Dorthe Nielsen, der er adjunkt på Center for Global Sundhed på SDU og sygeplejerske på Indvandrermedicinsk Klinik på OUH har netop modtaget 500.000 kroner til projektet fra Novo Nordisk Fonden.

Barrierer i kontakten
Projektet skal belyse ældre indvandrerpatienters forhold til, hvordan det er at være syg og komme i medicinsk behandling her i landet. Dorthe Nielsen vil gennem interviews skaffe bedre indblik i deres syn på sundhedsfaglige tilbud og hvilke barrierer, de møder i kontakten med sundhedssystemet.
Projektet vil foregå i samarbejde med det multietniske værested i Vollsmose, ”Mimers Brønd”, Odense Kommune samt en Geriatrisk Afdeling i Storbritannien. Resultater vil således blive sammenlignet i et internationalt perspektiv.

 

 

Dagens Gossip