Økonom: Regeringens høje vækstskøn kan udhule finanslov

Finansloven for 2015 er bygget på en forventet økonomisk vækst på 2,0 procent, og en oliepris på 110,9 dollar pr. tønde. Olieprisen ligger lige nu på 80 dollar, og skrider regeringens skøn, skrider forudsætningen for finanslovens indtægter også.

- Selv med et skøn på 1,5 procent ligger vi i den optimistiske ende af spektret, og meget tyder derfor på, at regeringens vækstforudsætning er skredet, siger Peter Bojsen Jakobsen, makroøkonom i Sydbank i en kommentar.

- Bliver væksten 1,5 og ikke 2,0 procent vil det øge underskuddet på de offentlige finanser med cirka syv milliarder kroner. Og holder olieprisen sig på det nuværende niveau, slår faldet i olieprisen et hul i statskassen på næsten 10 milliarder kroner, siger han.

Peter Bojsen Jakobsen siger, at der samlet set er udsigt til et markant skred i forudsætningerne for regeringens finanslov, og et underskud som bliver 16-17 milliarder kroner større end antaget.

- Skredet i forudsætningernes effekt på det offentlige underskud er altså cirka det samme, som regeringens pensionsfinte, som i sig selv forbedrer de offentlige finanser med 15 milliarder kroner næste år, siger han.

- Summa summarum er, at situationen for de offentlige finanser i 2015 er status quo, og medregnet lavere oliepris, lavere vækst og pensionsfinte, er der udsigt til et underskud omkring tre procent af BNP i 2015, siger Sydbanks makroøkonom.

Nykredits økonom Joachim Borg Kristensen, kalder det en finanslovaftale, "som går helt til stregen". I Nykredit forventes det, at det offentlige budgetunderskud i 2015 lander på 2,9 procent af BNP.

- De seneste ugers finanspolitiske forløb er ikke helt betryggende. Man går helt til stregen i forhold til sin egen budgetlov, og regeringens politik bygger på en forholdsvis optimistisk antagelse om væksten i de kommende år, siger han i en kommentar.

Regeringen har undgået en konflikt med EU's budgetregler ved at forlænge muligheden for omlægning af kapitalpensioner til aldersopsparing med et år. Det betyder en ekstra skatteindtægt på op mod 15 milliarder kroner til næste år.

- Finanslovaftalen bygger samtidig på en tilbageførsel af midler fra revisionen af indbetalingerne til EU's budget, men den ser bort fra det ret markante provenutab, som de lavere oliepriser udgør. Det betyder, at de finanspolitiske udfordringer fortsat vokser, siger Joachim Borg Kristensen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip