Økonom: Skatten på arbejde i Danmark er meget lavere, end vi tror

En stor del af den nyligt overståede valgkamp gik med diskussioner om, hvorvidt det overhovedet kan betale sig at arbejde herhjemme. 

Men det kan det, slår en dansk topøkonom nu fast, der har sammenlignet det reelle skattetryk på arbejde herhjemme med andre lande i EU. 

Og opgørelsen viser, at danskerne faktisk slipper billigt i forhold til resten af de arbejdende borgere i EU. 

- I Belgien går knap 50 pct. af hver euro, som arbejdsgiveren må punge ud med, til skatter og obligatoriske sociale bidrag. I Danmark er det kun 36,4 pct. – lidt under EU-gennemsnittet på 38,2 pct.

Danmark ligger godt 4 procentpoint under Sverige og 2 procentpoint under Finland, mens nordmændene og islændingene slipper endnu billigere i arbejdsskat. I vores naboland Tyskland går der derimod hele 45,1 pct. til skat – altså rundt regnet en fjerdedel mere end i Danmark, skriver Jørgen Goul Andersen, der er professor i økonomi ved Aalborg Universitet, i ugebrevet Mandag Morgen.

Han henviser til en opgørelse fra OECD, der hedder Taxing Wages 2015, hvor skattetrykket mellem OECD-lande bliver sammenlignet. 

Og ifølge den opgørelse, er Danmark altså under gennemsnitteti EU, når det kommer til skattetrykket på arbejde, men han understreger dog, at vi stadig ligger højt, når det kommer til moms, afgifter og ejendomsbeskatning.

- Danmark skiller sig godt nok ud ved en meget høj moms på 25 pct. og er tilmed et af de lande, der ikke har en lavere momssats på fødevarer. Mange danske afgifter er også i den dyre ende, og Danmark er efterhånden også kommet til at ligge i den tunge ende, hvad angår ejendomsskatterne – selvom de engelsktalende lande dog stadig ligger højere, skriver han i Mandag Morgen

 

Dagens Gossip