Opdateret: Kalundborg ramt af vandforurening

Kalundborg Kommune oplyser, at forureningen af drikkevandet i Kalundborg by er begrænset til et område i centrum af byen.

Sektionen af vandrør er lukket, så forureningen ikke spreder sig til andre områder i byen.

Der er fortsat forbud mod al brug af vandet i følgende områder i Kalundborg centrum:

    Lundevej fra 1-53 (ulige nr.) og 2-12 (lige nr.)
    Skibbrogade 1-39
    Baustrupsvej
    Hærvigsgade
    Strandstien 2-28
    Valdemarsgade
    Vestre Havnevej
    Vestre Havneplads 1, 2 og 10
    Bag Slotsgraven
    Rosengade
    Strandstræde
    Vægtergangen

Forbuddet mod al brug af vandet skyldes et fund af E-coli bakterier i drikkevandet i et begrænset område i Kalundborg centrum.

Embedslægen har meddelt, at drikkevandet i området overhovedet ikke må bruges, da det ikke kan udelukkes, at drikkevandet er forurenet med kloakvand.

Du må derfor ikke bruge vandet til

    at drikke
    madlavning
    tøjvask
    maskinopvask
    toiletskyl
    badning
    al øvrig kontakt med vandet

Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning og embedslægen har afholdt møde i dag om drikkevands-situationen i Kalundborg by.

Antallet af bakterier i vandet er ved at klinge af, og vandkvaliteten bliver fulgt tæt, mens der udtages prøver med et fast interval, og disse prøver viser vigende tal.

Forbuddet mod al brug af vandet opretholdes imidlertid efter anbefaling af embedslægen.

Så: Du må IKKE bruge vandet.

Vandforsyningens øvrige forbrugere er IKKE berørt af forureningen og må godt bruge drikkevandet.

Status på forureningen

Siden fredag er der dagligt udtaget vandanalyser flere steder i området. Samtidig bliver vandledningerne skyllet igennem for at få udskiftet det forurenede vand. Analyserne viser, at vandforureningen er begrænset til det nævnte område. Indholdet af coliforme bakterier og e-coli bakterier i vandet er faldende, men først når embedslægen vurderer, at der ikke længere er sundhedsfare vil forbuddet blive ophævet.

Det formodes, at forureningen skyldes en lukning af ledningsnettet i forbindelse med et ledningsbrud. For at forhindre yderligere forurening undersøger Vandforsyningen derfor ledningsnettet i området for utætheder.

Der vil blive udsendt speciel meddelelse, når forbuddet ændres eller ophæves.

Vandforsyningen har tankvogne 3 steder i området på Vestre Havnevej, Lundevej og Vestre Havneplads, hvor beboerne kan komme og hente drikkevand. Tankvognene er bemandet hver dag mellem kl. 6.00 - 23.00. Der er mulighed for at få udleveret dunke, men medbring gerne selv, hvis det er muligt.

Er du omfattet af forbuddet, har du mulighed for et gratis bad i Kalundborg-Hallernes omklædningsrum mellem kl. 6.30 - 21.00.