Overblik: Hvad har patentreformen med dig at gøre?

* At tage patent på noget er at få eneretten til et produkt, en idé eller en opfindelse. Det er en måde for virksomheder at undgå, at andre snupper deres gode idéer.

* Ved at tage patent sikrer man sig retten til at tjene penge på at sælge eller fremstille en opfindelse. Et patent kan gælde i op til 20 år.

* Hvis man vil have patent på et produkt i EU's medlemslande, skal man i dag have det valideret i hvert enkelt land.

* Men i EU har man efter forhandlinger i årevis besluttet sig for at lave et såkaldt enhedspatent, så virksomhederne kun behøver at sende én ansøgning af sted for at få patent i alle de EU-lande, der tilslutter sig.

* Patentreformen er blevet forhandlet i EU igennem flere år, men er endt som et såkaldt forstærket samarbejde, da det ikke var alle EU-lande, der ville være med.

* Med i aftalen hører en fælles patentdomstol, som får eneret til at træffe afgørelser i tvister om patenter. Afgørelserne får virkning for alle de deltagende lande.

* Det betyder, at vi afgiver noget af retten til selv at bestemme - Danmarks suverænitet - hvis vi tilslutter os.

* Lovforslaget om dansk deltagelse i patentdomstolen blev vedtaget i Folketinget den 29. april, men ifølge grundloven skulle mindst 5/6 af Folketingets medlemmer stemme ja, for at vi kunne tilslutte os uden en folkeafstemning.

* Men da både Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod, var der ikke den nødvendige opbakning, og derfor skal danskerne til folkeafstemning den 25. maj.

* 24 lande bakker fuldt op om patentreformen og vil gerne deltage i både enhedspatentet og patentdomstolen. Spanien og Italien står helt uden for, mens Polen ikke vil tilslutte sig patentdomstolen. Det senest tiltrådte EU-medlem, Kroatien, ikke har besluttet sig endnu.

* Der skal kun være folkeafstemning om deltagelsen i Irland og Danmark.

Kilde: Justitsministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen, EU-Parlamentet.

 

Dagens Gossip