OVERBLIK: Sådan udlægger arbejdsgiverne tal i jobstrid

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, har overordentligt svært ved at blive enige om, hvor mange job regeringen har skabt til danske statsborgere.

Ifølge Venstre er der kun skabt 700 fuldtidsjob til danskere under den nuværende regering, men tallene er "lodret forkerte", mener Helle Thorning-Schmidt.

Venstres tal bygger på en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening. Her kan du se, hvordan arbejdsgiverne selv udlægger tallene:

* Fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014 er der samlet kommet godt 41.000 flere lønmodtagere i den private sektor og godt 12.000 færre i den offentlige sektor.

* Af de godt 41.000 flere beskæftigede lønmodtagere i den private sektor er de knap 32.000 udlændinge.

* Omregnet til fuldtidsjob svarer de godt 41.000 beskæftigede i den private sektor til 20.700 fuldtidsbeskæftigede, og heraf er cirka 20.000 udlændinge.

* DA tilføjer, at det hører med til billedet, at der samtidig er blevet 18.000 færre etniske danskere på offentlig forsørgelse i perioden. Det skyldes især et fald i antal førtidspensionister, efterlønnere og ledige.

* Til gengæld er antallet af personer med dansk oprindelse, der modtager SU, steget med godt 40.000.

* Tilvæksten i udenlandsk arbejdskraft skal også ses i lyset af, at der i perioden - på grund af den demografiske udvikling - er blevet 32.000 færre danske statsborgere i den erhvervsaktive alder.

* DA's analyse bygger på Danmarks Statistiks opgørelse af "beskæftigelsen for lønmodtagere" (BFL) samt STAR’s opgørelse af "udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark"

Kilder: Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda

/ritzau/

 

Dagens Gossip