På denne dag: 19. maj

19/05/2013 08:00

John Meyer

Nyheder

Mest læste i dag

På denne dato skete der blandt andet dette:


1340
Efter forhandlinger med den holstenske grev Gerhards sønner får junker Valdemar - den senere Valdemar Atterdag - overdraget rettighederne til den danske krone.

1690
Holmen, nuværende Gammelholm, i København tages i brug som flådebase.

1802
Napoleon Bonaparte indstifter Æreslegionen.

1930
Sydafrikanske kvinder får stemmeret – vel at mærke kun de hvide kvinder.

2001
Afholdsforeningen Blå Kors tillader medlemmerne mådeholden brug af spiritus.