På vej mod statsligt enhedsberedskab

Meget tyder på, at den hidtil kendte struktur inden for det danske redningsberedskab, med kommunerne som det bærende element, er på vej helt væk. Målet i et nyt beredskabsforlig er en sammenlægning af kommunernes forskellig artede beredskaber og det statslige beredskab, Beredskabsstyrelsen, til et nyt statsligt enhedsberedskab.

Det nye politiske forlig om beredskabet er indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Det gælder for perioden 2013-2014. I forliget indgår aftale om, at der skal nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, hvis formål er at forberede et nyt statsligt enhedsberedskab.  Udvalget skal allerede være færdig med oplægget næste år.

Hvis der etableres et nyt statsligt redningsberedskab vil det vende op og ned på hele den nuværende og mangeårige struktur inden for det danske redningsberedskab, hvor det primært er kommunerne, der har haft opgaven. Det fremgår endvidere i forliget, at der ved udarbejdelsen af en ny struktur for redningsberedskabet, vil der blive skævet til politireformen. Det vil sige, at det er tanken at centralisere i større enheder på tværs af de bestående kommunegrænser.

Desuden kan der læses ud af forliget, at der sammen med en ny struktur for redningsberedskabet både lurer en væsentligt effektivisering og en fristende besparelse i omegnen af en milliard kroner om året.

 

 

Dagens Gossip