Padderne får flere vandhuller i Fredericia

Skrevet af Finn Jensen

11/01/2013

Mest læste i dag

Vandhullerne får en størrelse på mellem 150 og 400 m2 og etableres alle som lavvandede paddehuller, der udover at gavne områdets planter og dyr også vil øge den rekreative værdi af området.

- Fredericia Kommune ønsker at gøre en ekstra indsats for at forbedre betingelserne for stor vandsalamander og andre padder på Trelde Næs.  Der er i dag kun kendskab til stor vandsalamander, i et enkelt vandhul på Trelde Næs, siger biolog Dorthe Aaboer fra Natur & Miljø, og hun fortsætter:

- Afstanden fra dette vandhul til andre egnede vandhuller er forholdsvis stor, og det betyder, at muligheden for, at bestanden kan øges og spredes er begrænset, siger biolog Dorthe Aaboer.

Kommunen har derfor i samråd med konsulentfirmaet Aqua Consult udarbejdet et projekt, der udover etablering og oprensning af de 7 vandhuller på Trelde Næs også indeholder oprensning, af et vandhul ved Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbunds areal, ved Hannerup Engvej.

Naturvejleder Bjarne Christensen glæder sig over tiltaget.

- Fredericia Kommune og især Trelde Næs har et fantastisk dyre- og planteliv. Der er rigtigt meget liv i et vandhul, og det får vores skoleklasser mulighed for at undersøge sammen med os. Vi vil følge vandhullernes udvikling år for år, og i samarbejde med Natur & Miljø registrere de naturforbedringer, der sker, siger naturvejleder Bjarne Christensen.

I løbet at foråret vil kommunen etablere en ”grej-bank” på Trelde Næs med fangstnet, lupper og bakker, så dyr og planter kan indsamles og nærstuderes af kommunens skoleklasser, borgere og turister. Det bliver gratis at benytte ”grej-banken”, som vil være åben for alle i dagtimerne.