Partnerskab på energiområdet

Skrevet af John Meyer

09/01/2013

Mest læste i dag

Danmark står over for en omstilling af energisystemet. I 2050 skal energiforsyningen være 100 pct. baseret på vedvarende energi. For at det skal lykkes, er vi nødt til at tænke nyt og anderledes. Sådan lyder meldingen fra klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) og Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

I energiforliget fra foråret 2012 er der afsat en pulje på 19 millioner kroner til at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning i kommunerne. Disse midler, der vil blive udbetalt i 2014 og 2015, er udgangspunktet for det fælles initiativ.

- Jeg er meget tilfreds med, at puljemidlerne omsættes til noget, som fremmer den kommunale indsats i omstillingen af energisystemet – og som viser, hvordan partnerskaber mellem flere energiaktører er en del af løsningen, siger Martin Lidegaard.

Partnerskabet består i 2013 af alle de energiaktører, som vil være med til at fremme den grønne omstilling i kommunerne. Fra 2014 tager partnerskabet udgangspunkt i de projekter, som får tilskud fra de 19 millioner kroner afsat i energiforliget. Her er tanken, at partnerskabets aktiviteter gennemføres som en åben proces, så øvrige aktører med interesse for partnerskabets aktiviteter og resultater løbende kan modtage information herom.

Nationale analyser
Med energiforliget er det besluttet at udarbejde en række nationale analyser af det danske energisystem inden udgangen af 2013. Det drejer sig bl.a. om analyser af energirenovering af bygningsmassen, fjernvarmens rolle, anvendelse af gasinfrastrukturen og anvendelse af bioenergi i Danmark. Resultaterne af disse analyser vil være en del af grundlaget for de initiativer, der støttes gennem puljen. Omvendt vil de erfaringer, der høstes gennem puljen, være værdifulde at inddrage i den statslige såvel som den kommunale strategiske energiplanlægning.