Patientforening: Bøder mistænkeliggør syge

Region Midtjyllands nye forsøgsordning med gebyrer til patienter, der ikke dukker op til aftaler på sygehuset, vil især ramme udsatte og sårbare.

Advarslen kommer fra patienternes talerør Danske Patienter, som kritiserer, at det fra begyndelsen af 2015 på to af regionens sygehusafdelinger er slut med blot at ringe og bede om en ny tid. Det kan også koste en bøde, sandsynligvis på 500 kroner.

- Det er en mistænkeliggørelse af patienterne, hvor man signalerer, at hvis de ikke møder op, så skyldes det manglende vilje, siger direktør Morten Freil.

- Men der kan være mange andre årsager, for eksempel kan man være psykisk syg og have svært ved at administrere sin hverdag.

- Det her vil ikke have andet end ulighedsskabende effekt, som rammer udsatte grupper.

Han peger desuden på, at bøder risikerer at skabe en mistillid mellem sygehus og patienter.

- For hvad sker der, hvis det viser sig, at patienten ikke har modtaget indkaldelsen eller sms'en?

- Vi hører også om patienter, som må opgive at komme til tiden, fordi de ikke kan få en parkeringsplads foran sygehuset. Skal de også have en bøde, siger Morten Freil.

Mere positiv er Diabetesforeningen og Gigtforeningen. Begge peger på, at det er positivt at få idéen afprøvet i en forsøgsordning.

- Men det er vigtigt, at det ikke kun er patienterne, der skal ændre adfærd. Sygehusene må også se på sig selv og sikre, at de overholder deres aftaler og ikke aflyser i sidste øjeblik, siger Henrik Nedergaard, direktør i Diabetesforeningen.

- Mange mennesker planlægger deres besøg i god tid. Beder om fri fra arbejde og sørger for pasning af børnene, og så er det meget frustrerende, når hospitalet med kort varsel aflyser, siger han, og peger på, at bødesystemet bør gå begge veje.

- Hvis man tror, at man kan få patienterne til at ændre adfærd med bøder, så er jeg overbevist om, at man også kan få sygehusene til at gøre det samme ved at tage penge fra de afdelinger, som ikke overholder deres aftaler, siger Henrik Nedergaard.

I Gigtforeningen siger direktør Lene Witte, at i en tid med krav om kortere ventetider, er det rimeligt, at sygehusene ikke skal spilde tiden på patienter, der udebliver.

- Set i det lys kan jeg ikke sige andet end, at det er okay. Men det kræver selvfølgelig, at sygehusene også overholder aftalerne.

/ritzau/

 

Dagens Gossip