Pind om presset politi: Dårligere resultater i en periode

admin

426 uger siden

|

19/05/2016

Dagens topnyheder

En hel del polititimer går for tiden med at tjekke pas ved den dansk-tyske grænse og bevogte mod terror.

Det fjerner betjente fra politikredsene og presser det daglige arbejde med at opklare forbrydelser og rykke ud, når borgerne ringer.

- Vi vil i en periode opleve dårligere resultater, end vi har været vant til, erkender justitsminister Søren Pind (V) på et samråd, hvor han netop skal redegøre for grænseindsatsens konsekvenser for politiets øvrige arbejde.

- Vi kommer ikke uden om, at der ude i kredsene sker en vurdering af, hvilke opgaver der skal løses – og hvilke der må vente.

- Det er politiets målsætning, at prioriteringerne sker med så få konsekvenser for borgerne som muligt.

Ifølge ministerens tal betyder de ekstra opgaver med grænsekontrol og terrorindsats, at politiet skal løse opgaver for cirka 1200 ekstra årsværk ud af en politistyrke på 10.600 mand.

Heraf går 475 årsværk til grænseindsatsen, mens de resterende omkring 700 årsværk går til terrorindsatser som bevogtning og skydetræning.

Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, er ikke tilfreds med justitsministerens samrådssvar.

- Det hjælper ikke den borger, der sidder derhjemme og er utryg, at ministeren siger, at sådan må det være i en periode, det må borgerne tåle, siger hun under samrådet.

Til det kvitterer Søren Pind:

- Mit svar er ikke, at det må man kunne tåle. Vi partier indgik en flerårig politiaftale, hvor det stod helt klart, at 2016 og 2017 ville være barske år for dansk politi. Oven i det har vi håndteret spørgsmålet om en grænsekontrol, som var stærkt ønsket.

- Jeg mener, at forligskredsen har vidst, at det her ville blive svært.

Søren Pind nævner en række initiativer, der allerede er sat i søen: Udbetaling af overarbejde, større optag på politiskolen, opførelse af en ny politiskole i Vestdanmark og hjælp fra Hjemmeværnet til at varetage grænsekontrollen.

Men der vil stadig blive behov for ekstraordinært overarbejde i år og næste år, slår ministeren fast:

- Uanset initiativerne vil ressourcetrækket på politiet kunne mærkes.

- Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har ikke nogen ambition om, at politiet ikke løser deres sager. Tværtimod. Men jeg kan ikke sige, at det bliver muligt, før alt det, vi har aftalt i politiforliget, bliver udført - og lidt til.

Søren Pind vil indkalde de øvrige partier til en drøftelse af det pressede politi før sommerferien.

/ritzau/