Politibetjente går til Højesteret for at få samme advokat

Tre politifolk, som borgere har klaget over, går nu til Højesteret, fordi de forlanger at blive repræsenteret af én bestemt advokat.

De er utilfredse med, at byretten i Aarhus og Vestre Landsret har bestemt, at de ikke kan få beskikket advokat Torben Koch som forsvarer.

Dommerne har fastslået, at samme advokat ikke kan repræsentere flere betjente, som der er klaget over i samme sag.

Det skyldes risikoen for interessekonflikt. Forsvaret af den enkelte betjent må ikke forplumres af hensyn til en eller flere kolleger, har dommerne konkluderet.

Men den kurs vil betjentene ikke affinde sig med, og de har nu fået tilladelse af Procesbevillingsnævnet til at indbringe spørgsmålet for Højesteret.

Klager over betjente behandles af Politiklagemyndigheden, og her ligger et stort antal sager stille på grund af uenigheden, har advokat Torben Koch tidligere fortalt.

Sammen med kolleger på sit kontor har han indtil nu forsvaret stort set samtlige indklagede betjente i Danmark.

- Afgørelserne er udtryk for en fundamental mistillid til politifolkene, har Torben Koch sagt om de kendelser, som Vestre Landsret og byretten i Aarhus har afsagt.

I hans øjne har dommerne grebet ind over for en grundlæggende rettighed - nemlig muligheden for frit at vælge sin forsvarer.

På grund af den formelle strid har en del betjente valgt at klappe i. Godt 40 klagesager er gået i stå, har advokaten oplyst.

- Politifolkene vil gerne udtale sig. De har ikke noget at skjule. Men kun hvis de frit kan vælge deres forsvarer, har Torben Koch sagt til Ritzau.

I diskussionen har Politiklagemyndigheden ment, at samme forsvarer for flere betjente i samme sag kan skade offentlighedens tillid til, at klagesager får den rigtige behandling.

Eller med andre ord: Der kan opstå mistanke om, at forklaringer aftales internt.

Dette argument har dog ingen selvstændig betydning, har landsretten sagt.

Det vides ikke, hvornår Højesteret træffer afgørelse i striden.

/ritzau/

 

Dagens Gossip