Politiet kritiseres for svag brandefterforskning

Rigspolitiet erkender, at der er brug for en bedre uddannelse af de specialister, der forsøger at opklare brande.

Der er behov for at styrke og systematisere uddannelsen yderligere, lyder det i en pressemeddelelse, som er udsendt onsdag.

I en analyserapport peges der på styrker og svagheder ved den kunnen, som efterforskerne har i dag.

I rapporten citeres en forsker fra Aalborg Universitet for en temmelig kras kritik af politiets håndtering af sagerne.

Lars Schiøtt Sørensen har i flere tilfælde været indkaldt som forsvarerens ekspertvidne i straffesager om påsatte brande.

Det skete for eksempel i sagen, hvor en sønderjysk hotelejer blev frifundet af Retten i Sønderborg.

Generelt er brandefterforskerne gode til at redegøre for de materialer, der har været involveret i en brand, mener Lars Schiøtt Sørensen.

Derimod kniber det med at udpege arnested og brandårsag, lyder det.

"Det betyder, at politiet i værste tilfælde beskriver og fortolker en brand, som reelt ikke har kunnet foregå på den måde, politiet beskriver," citeres eksperten for i rapporten.

Desuden efterlyser Landsforeningen af Forsvarsadvokater et modspil til politiets opfattelser af en brand.

Domstolene bør i øget omfang indhente viden fra eksperter for eksempel i sager om brande, mener advokaterne. Kravet er fremsat i et høringssvar til Justitsministeriet.

I Rigspolitiets pressemeddelelse fastslår vicepolitiinspektør Lisbeth Jessen fra Nationalt Kriminalteknisk Center, at det er meget kompliceret at finde spor i udbrændte huse.

- Derfor skal vi også hele tiden spørge os selv, hvordan vi kan gøre vores arbejde endnu bedre, udtaler hun.

Rigspolitiet er ved at ansætte en brandteknisk specialkonsulent med naturvidenskabelig specialviden.

Årligt efterforsker specialisterne fra Rigspolitiet cirka 350 brandsager.

/ritzau/

 

Dagens Gossip