Politiets it-enhed kan bane vej for bedre netikette

En ny politienhed skal fremover fokusere på internetbaseret kriminalitet, og blandt arbejdsopgaverne bliver også arbejdet med at overvåge trusler, som bliver fremsat på internettet, blandt andet i sociale medier.

I et svar til Folketingets Retsudvalg oplyser justitsministeriet, at det såkaldte National Cyber Crime Center (NC3), der blev oprettet 1. maj, blandt andet arbejder med at bistå politikredsene med efterforskning af chikane og trusler på nettet.

Det glæder professor Thomas Ploug fra Aalborg Universitet, der beskæftiger sig med IT-etik. Han tror, at det nye initiativ kan føre til bedre opførsel på internettet generelt.

- Det vil helt sikkert have en præventiv effekt, at man har en dedikeret enhed, og at man kan se, at politiet tager det alvorligt.

- Selvfølgelig skal centret ikke sidde og holde øje med, om folk kalder hinanden for idioter, men det sender et vigtigt signal om, at man gør noget for at håndhæve lovgivningen på nettet.

- Der er en mere løssluppen retorik på nettet, end man generelt ser. Derfor har den almindelige borger nok brug for at blive mindet om, at der gælde de samme regler her, som der gør i resten af samfundet.

NC3 har også til opgave at lave vejledninger i, hvad man må og ikke må på de sociale medier, og sådanne kampagner vil også have en stor effekt, spår professoren.

- Det er vigtigt, at man laver awareness-kampagner. Jeg har i mange år talt for, at it-etik burde være obligatorisk i folkeskolen, men det her vil have en helt anden effekt, fordi det kommer fra en politimyndighed, siger Thomas Ploug.

Han ser også en helt tredje sidegevinst ved, at internetbøller kommer endnu mere i politiets søgelys, nemlig at brugen af selvtægt mindskes.

- Sociale medier kan bruges til selvtægt, og der er nogle kedelige eksempler på, at nogen er blevet hængt ud for noget, de ikke har gjort.

- Forhåbentlig kan det her også være med til at gøre klart, hvor man skal gå hen med sine anklager, nemlig politiet, siger han.

NC3 arbejder lige nu på en vejledning om forebyggelse og håndtering af chikane på internettet, som skulle være klar til offentliggørelse inden årets udgang.

/ritzau/

 

Dagens Gossip