Prins Joachim har fået nyt job

Prins Joachim tiltræder en ny stilling i Forsvaret som særlig sagkyndig, oplyser Forsvaret i en meddelelse.

Prins Joachim skal være særlig sagkyndig i forhold til implementeringen af et nyt totalstyrkekoncept, der skal styrke brugen af frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven i fremtiden.

Forsvarschefen, general Peter Bartram, er glad og taknemmelig for, at prins Joachim har påtaget sig opgaven.

- Prins Joachim er soldat og reserveofficer med erfaring og indsigt i Forsvarets og Hjemmeværnets virke og udfordringer.

- Han har tillige en række civile kompetencer, der samlet kan nyttiggøres til brobygning mellem Forsvaret og Hjemmeværnet på den ene side og de mange civile virksomheder og offentlige myndigheder på den anden side, siger Peter Bartram i meddelelsen.

Arbejdet skal tilpasses prins Joachims øvrige forpligtelser, og han får ikke løn for at udføre opgaverne.

- Prins Joachim vil ikke blive aflønnet, da prinsen oppebærer årpenge og derfor ikke kan modtage vederlag for statstjeneste, lyder det i meddelelsen.

Prins Joachim tiltræder 1. november.

Hovedarbejdspladsen bliver Værnsfælles Forsvarskommando i København.

Følg Dagens Gossip for flere lignende artikler:

 

 

 

Dagens Gossip