Psykisk syge skal have målrettet hjælp til sundere livsstil

En ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse viser, at patienter med psykisk sygdom ryger mere, spiser mere usundt og bevæger sig mindre end resten af befolkningen. Det er en del af forklaringen på, at mennesker med psykisk sygdom i gennemsnit lever 15 til 20 år mindre end andre danskere. Dobbelt så mange dør af hjertekarsygdomme, når man sammenligner med resten af befolkningen. På den positive side tæller, at de fleste patienter ifølge rapporten er motiverede til at ændre livsstil.

- Der er meget at vinde - både flere leveår og bedre livskvalitet, og det er positivt, at så mange psykiatriske patienter faktisk gerne vil have hjælp til at få bedre vaner. Læger og andre, der arbejder med psykiske syge, kan bruge den nye viden til at intensivere indsatsen - også på tværs i sundhedsvæsenet. Der er brug for at styrke samarbejdet om forebyggelse mellem psykiatrien, almen praksis og de kommunale tilbud, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen. Han opfordrer regeringens udvalg om psykiatri til at inddrage rapporten i sit kommende udspil om bedre behandling af psykisk syge.

Chefer og politikere skal bakke op
- Som sundhedsprofessionelle skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at give psykiatriske patienter et bedre og længere liv. Men det er også vigtigt, at ledelserne i psykiatrien og de politisk ansvarlige sørger for, at der er rammer og initiativer, som opmuntrer til at støtte patienterne i at ændre livsstil. Det vil også være oplagt at tænke hensynet til patienternes mulighed for f.eks. at få motion ind i byggeri af nye psykiatriske hospitaler, siger Mads Koch Hansen.
 

 

Dagens Gossip