Regeringen hæver sit skøn over private job

Regeringen hæver sit skøn over den private jobskabelse i 2020 fra 144.000 job til 159.000 job.

Det vil fremgå af regeringens konvergensprogram til EU for udviklingen i dansk økonomi, erfarer Ritzau.

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør fredag morgen konvergensprogrammet på sin hjemmeside.

Alle 28 EU-lande skal hvert år fremlægge et konvergensprogram for EU, som siden 2010 har skærpet overvågningen af medlemslandene. Det skyldes, at finanskrisen i 2008-09 skabte stærkt stigende statsgæld i stadig flere EU-lande, værst i Grækenland.

Konvergensprogrammet indgår i det såkaldte europæiske semester. Det er et fire år gammelt program, hvor EU-Kommissionen mere systematisk overvåger og koordinerer EU-landenes nationale budgetter og økonomiske politik.

Fra 2012 pålagde EU, at Danmark skulle spare i det offentlige, fordi statsunderskuddet gik over grænsen på tre procent af bruttonationalproduktet. I 2012 fik EU en finanspagt, som kræver større finansiel stabilitet. Danmark tilsluttede sig finanspagten

Derfor har Danmark vedtaget en budgetlov, som i fire år lægger loft over de offentlige udgifter i stat, regioner og kommuner. Desuden har SR-regeringen bragt det offentlige underskud ned under tre procent af BNP ved at fremrykke beskatning af kapitalpensioner.

/ritzau/

 

Dagens Gossip