Region Syddanmark sætter fokus på ulighed i sundhed

Skrevet af John Meyer

24/01/2013

Mest læste i dag

Den markante ulighed i sundhed for sindslidende på tværs af køn er baggrunden for, at Region Syddanmark i dag er vært for en national konference. Formålet med konferencen er at drøfte fakta og få løsningsforslag på bordet. Og interessen er stor. Over 250 fagfolk og politikere fra hele landet har meldt deres ankomst til konferencen i Kolding.


- Jeg tror de fleste vil være enige i, at ulighed er uacceptabel. Uanset sygdom, handicap, etnicitet, køn og alder så skal sundhedsvæsenet kunne hjælpe. Og hvis vi skal løse problemet med de markante uligheder i sundhed, så må vi udbrede kendskabet til, at uligheden eksisterer, siger Susanne Linnet (V), formand for Region Syddanmarks Følgegruppe for ligestillingsarbejdet.


Løsninger skal redde liv
Den markante overdødelighed hænger primært sammen med livsstilssygdomme. Lidelser som hjertekarsygdomme, diabetes og luftvejssygdomme kan være årsag til den høje dødelighed. Faktisk tegner livsstilssygdomme sig for 60 procent af overdødeligheden blandt sindslidende. Ifølge Region Syddanmarks Sundhedsprofil 2010 lider 25 procent af de psykisk syge af fire eller flere fysiske sygdomme, mens dette kun gør sig gældende for syv procent af den øvrige befolkning.


Og når det kommer til forskel på køn, er uligheden også markant.


- Vi kender alle til, at mænd har en middellevetid, der er cirka fire år kortere end kvindernes. Men mænd i alle aldre har desuden en større forekomst af sygdomme og højere dødelighed end kvinder. Og øverst på listen over dårligst helbred står de ufaglærte og enlige mænd– de nemlig lever 13 år kortere end de bedst stillede kvinder. Det er en problematik, vi skal finde en løsning på, og her er konferencen et godt udgangspunkt, siger Susanne Linnet.


Uddeling af pris
I forbindelse med konferencen uddeler Dagens Medicin deres Lighedspris. Prisen sætter fokus på favorisering og diskriminering af patienter — en diskriminering, som er afhængig af patienternes indkomst, uddannelse, køn, alder og bopæl.
Prisen uddeles for tredje gang og er tidligere gået til Indvandrermedicinsk Klinik på OUH for at sikre behandling af langtidssyge indvandrere og til Projekt Socialsygeplejerske, der sørger for, at patienter med et stofmisbrug får et værdigt og fuldendt patientforløb.