Retssagen om Godhavn-drengene lever endnu

Retssagen om en stribe overgreb på drengehjemmet Godhavn er ikke død.

Selv om Østre Landsret i december afviste at behandle en anke af Københavns Byrets dom, er det muligt, at sagen alligevel havner i landsretten.

Det skyldes, at Procesbevillingsnævnet for tiden er ved at overveje, om der skal gives tilladelse til, at byrettens dom kan ankes.

Hvis nævnet siger ja, vil landsretten for alvor skulle beskæftige sig med de forhold, som de anbragte børn levede under på hjemmet i Tisvildeleje.

Landsrettens afgørelse i december drejede sig kun om det processuelle - om retten kunne tage stilling til sagen uden en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet eller ej. Og svaret var altså et nej.

Nævnet oplyser mandag til Ritzau, at en afgørelse træffes enten i februar eller i begyndelsen af marts.

En af de såkaldte Godhavnsdrenge, Poul Erik Rasmussen, kræver 10.001 kroner af Social- og Indenrigsministeriet.

Ministeriet skal anerkende, at han blev udsat for grusom og umenneskelig behandling, hvilket er i strid med menneskerettighedskonventionen og FN's torturkonvention, lyder det.

Da Københavns Byret i april sidste år tog stilling, blev ministeriet frifundet. Kravet om godtgørelse var forældet, mente byretten.

Rasmussen kræver godtgørelse på grund af sit ophold på Godhavn i 1962-64.

I 2009 bevilgede Socialministeriet penge til en uvildig undersøgelse af forholdene på en række danske børnehjem.

Resultatet var "Godhavnsrapporten." Heri blev det fastslået, at drengene blev udsat for en række overgreb, herunder seksuelle overgreb og medicinske forsøg.

Flere politikere har været optaget af Godhavnsdrengenes skæbne. I Folketinget har Socialdemokraterne fremsat et beslutningsforslag, og målet er, at de berørte får en officiel undskyldning.

/ritzau/

 

Dagens Gossip